Skontaktuj się

SucheccyART Pracownia Szkła Artystycznego

668 435 462

adres:
ul. Wrocławska 87
55-003 Ratowice

NIP 9121605681

Rodo
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
Rodo4
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.